Math Flash Cards

Product Description

Энэхүү картаас тоо, тооны бүтэц, тэдгээрийг нэрлэх, тоолох, нэмэх хасах, харьцуулах, тоог оронгоор нэрлэх гэх мэт математикийн анхны мэдэгдэхүүнийг олж авна. Мөн “Хайч, чулуу, даавуу” тоглоом тоглонгоо тоонуудыг англиар нэрлэж сураарай.

$ 8.00
Maximum quantity available reached.

Related products