David, Ellie and the Inheritance

Product Description

uv%20zalgamjlagch%202.jpg

  • Тайлбар: “ХЭН НЬ НАСАНД ХҮРЭГЧ ВЭ?” цуврал бол нийгмийн  харилцаанд тохиолддог асуудлуудыг хүүхдэд ойлгуулах зорилгоор   хүүхдүүд болон насанд хүрэгчдийн үүрэг, хариуцлагын байрыг сольж харуулсан сонирхолтой, зурагтай ном юм. Энэхүү номд томчуудад тулгарч буй асуудлуудыг Дэвид хүү, Элли охин хоёр хэрхэн шийдвэрлэж буй тухай өгүүлнэ. Цуврал бүрийн сүүлийн
    хоёр хуудаст эцэг, эхчүүдэд зориулан хүүхэд өсгөн, хүмүүжүүлэхэд тулгардаг түгээмэл асуудлуудыг хэрхэн амжилттай шийдвэрлэх тухай мэргэжлийн сэтгэл зүйчийн зөвлөгөөг оруулж өгсөн.
    “Дэвид, Элли ба өв залгамжлал” номоос гэнэтийн өвлөж авсан хөрөнгө хүмүүсийн мөнгөтэй харьцах хандлагыг өөрчлөхөөс гадна зан авирт нь хэрхэн нөлөөлж байгааг уншаарай.
  • Description: Who is the Grown-Up? is a series of educational picture books in which children and adults swap roles. In various everyday situations, presented individually in each story, our little heroes, a boy and a girl, help adults overcome the difficult situations in which they find themselves, problems which both grown-ups and more frequently kids can often find themselves in real life. At the end of every picture book there is a Parents’ Page with specific pedagogical advice for dealing successfully with the particular problems that can be encountered whilst raising children.
    A case of a sudden inheritance rises the question of people’s attitude towards money and the negative effect it can have on them.
Vendor: Ms. Jenny
$ 4.00
Maximum quantity available reached.

Related products